Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

εἴθε

ἐπ. καὶ δωρ. αἴθε, ἐπιφώνημα' μακάρι νά...

Δεν υπάρχουν σχόλια: